STUDIO MARIELLE - Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure
DIABETES
 
 
Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die o.a. kan leiden tot complicaties aan de voeten.
 
De diabetische voet kent verschillende stadia, die wordt vastgesteld door de huisarts/internist/praktijk assistente

Iedere patiënt met diabetes mellitus heeft jaarlijks een controle nodig; de voetcontrole is daarvan een vast onderdeel. Wanneer op grond van die controle een verhoogd risico is herkend, moet een gericht voetonderzoek plaatsvinden om het risicoprofiel vast te stellen met een daarbij behorende zorgbehoefte: het zorgprofiel. 

Na het vaststellen van het zorgprofiel wordt door een podotherapeut een individueel behandelplan opgesteld. Het aantal behandelingen, controles, inzet van diagnostiek en preventieve interventies kunnen per patiënt verschillen vanwege factoren als zelfredzaamheid, complicaties of andere bijzondere omstandigheden.
 
De zorgprofielen zijn aanvankelijk gebaseerd op de Simm’s classificatie, maar komen daarmee niet 1 op 1 overeen. Daarom worden de Simm’s classificaties onder de zorgprofielen wel genoemd, met daarbij een nadere specificering van het zorgprofiel.

Zorgprofiel 1
Simm’s classificatie 1
Verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of aanwezig zijn van tekenen van perifeer
arterieel vaatlijden (PAV), zonder verhoogd risico op huiddefecten/infectie of
drukplekken.
 
De zorgbehoefte bij dit profiel bestaat uit:
Jaarlijks gericht voetonderzoek om de aanwezigheid van de risicofactoren te achterhalen. De uitkomsten van dit gerichte voetonderzoek worden gerapporteerd aan de hoofdbehandelaar (huisarts of internist).
 

Zorprofiel 2
Simm’s classificatie 1 met verhoogd risico op infectie of drukplekken

Verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of aanwezig zijn van tekenen van perifeer
arterieel vaatlijden (PAV), met verhoogd risico op huiddefecten/infectie (dit is het
geval o.a. bij perifeer arterieel vaatlijden vanaf Fontaine IIb, nefropathie, gebruik van
immunosuppressiva/prednison, chemotherapie) of drukplekken (dit is het geval bij
voetdeformiteiten en/of limited joint mobility, bijvoorbeeld door reumatoïde artritis).
 
Simm’s classificatie 2
Verlies PS in combinatie met tekenen van PAV zonder tekenen van verhoogde druk of voetdeformiteiten.

Zorgprofiel 3
Simm’s classificatie 2:
  • Tekenen van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in combinatie met verhoogde druk of voetdeformiteiten.
  • Verlies van protectieve sensibiliteit (PS) in combinatie met verhoogde druk of voetdeformiteiten.
  • Verlies van PS in combinatie met tekenen van PAV en verhoogde drukof voetdeformiteiten.
 

Zorgprofiel 4
 
Simm’s classificatie 3
Een ulcus in het verleden welke nu genezen is of doorgemaakte amputatie.
 neest.
 
 
De vergoedingen verschillen nogal per zorgverzekering

In het geval van zorgprofiel 2 en hoger wordt er een deel van de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, hoeveel behandelingen hangt af van de beoordeling van de podotherapeut
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint